amilogony

december2013

Kära montessorivänner,

Här kommer ett nytt utskick från vår förening AMI Montessori Alumni Sweden. Jag tänker många gånger på hur viktigt vårt arbete är. Det blev vi också påminda om på vår höstkonferens i Uppsala där vi blev så väl omhändertagna av vår värdskola Uppsala Montessoriskola. Vi gick igenom alla utvecklingsstadierna och hur de var och en bidrog till en fungerande självständig individ genom praktiskt arbete. Britta Nielsen berättade om det arbete som utförs med de allra yngsta barnen 0-3 år, hur viktigt det är med ordningen för dessa små barn. Ulla Wikefeldt fortsatte att prata om de vardagliga övningarna som vi har för att upprätthålla vår miljö och alla behov och mänskliga drivkrafter som de tillfredsställer hos barnen. Jenny-Marie Höglund berättade om åldersgrupperna 6-12 och 12-18. Och Lennart Höglund berättade och visade bilder från det skoljordbruk som Montessoriskolan Lära för Livet har i Sätila. Det var så spännande att höra om allt detta och så inspirerande!
Nu hoppas jag att ni alla har planerat in vårkonferensen i Helsingborg den 14-15 mars 2014. Då kommer Allyn Travis tillbaka för att prata om skolåldern. Judi Orion har tackat ja till att tala om 0-3 och 3-6. Fantastiska föreläsare båda två. Missa inte detta! Dessutom kommer vi att ha en dag, 13 mars, för rektorer, förskolechefer och andra intresserade. Det kan t ex vara föräldrar som sitter med i en skolstyrelse. Den kommer att hållas av Allyn Travis och kommer också att var i Helsingborg.
Montessoriskolan Lära för Livet i Varberg kommer tillsammans med NAMTA och AMI att anordna en "Adolescent orientation" alltså en kurs för 12-18 år med start den 9 juli och fyra veckor framåt. Kontakta Jenny-Marie Höglund för mer information.
En annan stor tilldragelse är den Nordiska Montessorikonferensen i Stockholm den 29-30 augusti 2014. Då kommer bl a Martin Ingvar och Hugo Lagercrantz att föreläsa. Missa inte heller detta!
Tills sist,
Ha en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År

Christina Wahlgren Ek
ordförande

Sida 1 av 8

Lediga tjänster

Kalender

Inga händelser

maria-montessori

AMI logo_cmyk
AidtoLifeFinal logoemailsignature

Logga in